Seminar om kommunereformen

23.-24.august ble det holdt seminar for kommuner som er vedtatt sammenslått. Konferansen var et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, LO, Unio, YS og Akademikerne. Tilstede var blant annet ordførere, rådmenn, andre ledere i kommunen, tillitsvalgte og verneombud.

25. august 2017 av Christina Kårstad

Det var to dager fylt med mye nyttig og interessant program. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga en status for kommunesammenslåingsprosessene og litt om veien videre. KS Advokatene holdt foredrag om arbeidsrettslige spørsmål. Vi fikk høre fra flere kommuner som har slått seg sammen om deres erfaringer og hva de mener er viktig å huske på i en sammenslåingsprosess. En kommunesammenslåing innebærer komplekse og tidkrevende prosesser. Gjennomgående ble det blant annet satt fokus på viktigheten av god informasjonsflyt, inkludering av tillitsvalgte tidlig i prosessen, fokus på å være raus med hverandre og hvilke muligheter man nå har for å skape noe nytt.

KS har laget et idehefte med råd til kommuner som slår seg sammen. Den kan du finne her.