Ny leder i Fagforening for rådmenn og andre ledere

Fagforbundets fagforening for rådmenn og andre ledere, avd 679 avholdt årsmøte onsdag 17. januar. Ny leder, nytt styre og nye foreningskontakter ble valgt. Her kan du se de hvilke valg som ble gjort.

22. januar 2018 av Christina Kårstad

Fagforening for rådmenn og andre ledere, avd 679 avholdt årsmøte onsdag 17.januar.

Arve Varden, leder av fagforeningen siden 2012, valgte å avslutte sitt verv ved årsmøtet fordi han nå begynner i ny stilling som administrerende direktør i Helse Førde. Han startet som foreningskontakt i 2004 og ble en del av styret i 2010. Administrerende direktør i Fagforbundet Gunnar Gussgard og leder av Yrkesseksjon kontor og administrasjon Trond Finstad var begge tilstede for å takket Varden for sitt engasjement og gode arbeid for foreningen.

Nyvalgt leder Svein Skisland, rådmann i Vennesla kommune, takket for tilliten og er nå klar for å ta på seg ledervervet i foreningen.

 

Følgende valg av styre og foreningskontakter ble gjort på årsmøtet:

 

 

Styre
Svein Skisland Leder
Bente Nesse Nestleder
Jan Terje Nedrejord  Kasserer
Hege Walør Fagertun  Styremedlem
Rune Stokke Styremedlem
Gro Monsen Styremedlem
Jarle Øra Styremedlem
Ole Petter Nybakk Styremedlem
Hege Nygård Styremedlem
Ole Erik Lindalen Styremedlem, kirkevergerepresentant
Ann-Heidi Paulsen Orvik  Fast møtende vara
   
Fylke Foreningskontakt
Finnmark Jan Terje Nedrejord 
Troms Leif Erik Mikkelsen
Nordland Jørgen Kampli
Nordland Birger Schjølberg
Trøndelag Jarle Øra
Trøndelag Bernt Tennstrand
Møre og Romsdal Ann-Heidi Paulsen Orvik
Sogn og Fjordane Bente Nesse
Hordaland Rolf Kalvø
Rogaland Magne Fjell
Aust-Agder Harald Danielsen
Vest-Agder Rune Stokke
Buskerud Elmer Johan Berg
Oppland Per H. Lervåg
Akershus Gro Herheim
Hedmark Torill Tjeldnes
Østfold Dag Willien Eriksen
Oslo Even Nilsen
Vestfold -
Telemark -