Kommunene er innovative!

Tirsdag 6.februar lanserte KS Innovasjonsbarometeret. Undersøkelsen er basert på svar fra 1.786 enhetsledere i kommunale virksomheter.

6. februar 2018 av Christina Kårstad

KS har spurt kommunale virksomheter innenfor helse og omsorg og oppvekst og utdanning om de i løpet av de to siste årene har innført en eller flere innovasjoner. Undersøkelsen er inspirert av en liknende undersøkelse av dansk kommunesektor som Senter for offentlig innovasjon i Danmark gjorde i 2016. 

Resultatene viser blant annet at tre av fire av virksomhetene i undersøkelsen, 74 prosen, har innført en eller flere typer innovasjoner de to siste årene.  Den viser at medarbeiderne spiller en nøkkelrolle i innovasjonsarbeidet og at en innovativ kommunal sektor gir bedre kvalitet, større medarbeidertilfredshet og høyere effektivitet. 

Kommunalrapport skriver om undersøkelsen og har listet opp hovedfunnene her.

Lanseringen ble streamet og kan sees her.

 

KS jobber også med en rådmannsundersøkelse som vil bli presentert 21.mars.