Nyheter

Sykehusplanen vil føre til økt privatisering

I dag hadde Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget høring om regjeringas forslag til ny nasjonal helse- og sykehusplan. Fagforbundet deltok på høringen og er bekymret for at planen legger til rette for flere private aktører i spesialisthelsetjenesten.

Det nye arbeidslivet

NHOs årskonferanse handler om hvordan teknologien forandrer arbeidslivet. En sterk fagbevegelse må være med å bestemme hvordan arbeidslivet skal utvikle seg, mener Fagforbundets leder, Mette Nord.

Kommuner og egenregi

Her finner du selve rapporten, sammendrag og powerpoint-presentasjon av rapporten «Kommuner og egenregi», av Christoffer Eriksen.

Politikk på julemenyen

Fagforbundets leder, Mette Nord, ønsker alle god jul og lover at forbundet kommer like sterkt tilbake på nyåret, som vi går ut av det gamle.

Mye gjenstår for framtidas offentlige tjenestepensjon

Det gjenstår mye arbeid før en framtidig offentlig tjenestepensjon kan se dagens lys, mener arbeidstakersida etter at Arbeids- og sosialdepartementet la fram rapport om nye tjenestepensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor.

Anniken Hauglie er ny arbeidsminister

Erna Solberg fornyer regjeringa ved å skifte ut deler av mannskapet sitt. Mette Nord håper den nye arbeidsministeren vil være mer lydhør til fagbevegelsen enn hva Robert Eriksson var.

Kommunenes handlingsrom er stort

Muligheten for kommunene til å drive tjenestene i utvidet egenregi, er absolutt til stede, ifølge en rapport fra førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen ved Universitetet i Oslo.