Nyheter

Offentlig-privat sløsing

Til tross for OPS-skandaler og veier som blir dobbelt så dyre med offentlig-privat samarbeid, vil regjeringa sette i gang nye OPS-prosjekter, skriver Mette Nord og Hallvard Bakke i Klassekampen.

Kommersiell velferd må kontrolleres

Det finnes mange eksempler på at konkurranseutsetting og privatisering av offentlige velferdsoppgaver ikke er en god oppskrift, skriver Mette Nord i Dagsavisen.

Full uenighet mellom Sandberg og Fagforbundet

Per Sandberg beskylder Fagforbundet for å stå i veien for regjeringas eldrepolitikk. Mette Nord sier at de vil fortsette med det så lenge ansatte i eldreomsorgen taper på Frps politikk.

Baklengs inn i framtida

– Vi tror at forslagene arbeidstidsutvalget har fremmet vil føre til økt mistrivsel og sykefravær, skriver nestleder i Fagforbundet Sissel M. Skoghaug i Dagbladet.

Kvikksølvoffer vant til slutt

Etter ni års kamp ble en tannhelsesekretær trodd på at sykdommene og plagene hennes er en yrkessykdom, skriver Fagbladet.

Svak innsats mot sosial dumping

Riksrevisjonens nye rapporter avslører svak og lite avskrekkende innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet. – Dette er svært viktige avsløringer, sier LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

Godt resultat i KA-området

Fagforbundet kom til enighet med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) i årets tarifforhandlinger.

Frykter for en tapt generasjon

Det kan virke som om regjeringen har gitt opp kampen mot arbeidsløsheten, skriver nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen, på FriFagbevegelse sin blogg.