Nyheter

Streiker ikke for moro skyld!

– La det være klart, vi streiker ikke for filleting og bagateller, sa Mette Nord på fanemarkering for de streikende energiansatte.

Meld deg på Velferdskonferansen!

Arbeidsvilkår og folkestyre under press er det dramatiske bakteppet når velferdsstatens framtid er under lupen på Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november.

Kommunale ressurser skal gå til velferd

Når ny kommunelov skal utformes, ber Fagforbundet om at kommunene juridisk sett kan få innsyn i og forsikre seg om at kommunale ressurser går til det de er tenkt til. Offentligheten må få innsikt i regnskapene til private selskaper som driver kommunens tjenester med inntekter fra det offentlige.

Energistreiken trappes opp i dag, fredag

Streiken for ansatte i kommunale og fylkeskommunale energiverk trappes opp fra i dag, fredag 30. september. Fagforbundet har streikende medlemmer i ytterligere to fylker.

Vil sparke 1250 brannfolk i Manchester

Greater Manchester Fire and Rescue service (GMFRS) vil sparke alle de 1250 brannfolkene som er ansatt i virksomheten, og tilby de samme folkene ny jobb med dårligere vilkår og mye lengre vakter. - Uakseptabelt, mener Fagforbundet.