Nyheter

Må jobbe fem år ekstra

Konkurranseutsatt: Hjelpepleierne Karin Rones og Anne Karin Nilsen skulle egentlig gå av som 62-åringer etter et langt arbeidsliv i Oslo kommune.

Samarbeidet kan rakne

(VG) LO, Unio og YS varsler at det brede trepartssamarbeidet kan ryke med den kursen regjeringa har lagt seg på.

To timer for framtida

– Ikke la arbeidersgivers snubletråder hindre deg. Sett av to timer for framtida, oppfordrer hovedtillitsvalgt i Kongsberg.

Bærekraftig velferdsstat

Hallvard Bakke skriver i sin kronikk i Klassekampen 09.01.15 at flere "glemmer" den høye forventete vekst i framtidig privat konsum og at velferdsstaten er mer enn nok bærekraftig hvis man dreier det samlede konsumet i mot økt offentlig konsum.

Strategikonferanse om kommunereformen, "utredingsplikten" og de lokale folkevalgte.

Lokalsamfunnsforeningen samarbeider med andre organisasjoner om et opplysningsarbeid om kommunesammenslåing, blant annet Fagforbundet og fagmiljø ved Høgskolen i Hedmark. Vi er mot tvangssammenslutning av kommuner og vi advarer mot sentralisering og økt konkurranseutsetting som følge av reformen. Vi inviterer til en strategikonferanse mandag 9. februar, klokken 10.00 – 17.00 i Fagforbundets lokaler i Keysersgate 15 i Oslo, for ordførere, rådmenn og andre som ønsker å diskutere ulike sider ved kommunereformen og prosessen som kommunene er "invitert" til å delta i.

– FrP undervurderer egne velgere

FrP vil gå i mot lokale folkeavstemninger i forbindelse med kommunereformen, hevder leder av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad.