Nyheter

100 000 klimajobber nå!

– Den dagen markedene bestemmer at fossilt er ut, er det for sent, skriver blant annet Fagforbundets leder, Mette Nord, i Klassekampen i dag.

Produktivitets­kom­mi­sjonen: blåblått preg

– Produktivitets­kommi­sjon­ens første rapport sier meg at den norske modellen har lagt til rette for et velfungerende og omstillings­dyktig arbeidsmarked, med relativt høy produktivitets­vekst og små inntekts­forskjeller. Det må også ligge til grunn for den videre debatten, sier nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen.

Sparte 15 millioner på ett år

På bare ett år har rådmannen i Høyanger greid å rette opp i to års underskudd, slik at kommunen nå er på vei ut igjen av Robek. Her røper han hemmelighetene bak suksessen. Av Vegard Venli 10. februar 2015 - Kommunal Rapport

- Unødvendig mange kommunale skattebyråkrater

Finansminister Siv Jensen (Frp) forsvarer forslag om å fjerne 500 kommunalt ansatte skatteoppkrevere, til fordel for sentralisering. Kemneren i Bergen frykter det får konsekvenser for kommuneøkonomien.

Vil skjerpe rådmannens internkontroll

Kommunelovutvalget vil gjøre det enklere for rådmannen å drive god internkontroll. Samtidig vurderer utvalget tydeligere krav i kommuneloven til hva internkontrollen skal inneholde.

Raseri mot pensjons-avslag

Reaksjonene mot Oslo kommunes nei til kommunal pensjon for to hjelpepleiere på Rødtvet er overveldende. Mette Nord krever at kommunen snur og gir de to en verdig avgang.