Nyheter

Vil ha klimajobber

– 100.000 klimajobber er ikke et hårete mål, det er fullt ut realistisk, sa Fagforbundets leder, Mette Nord, da hun åpnet klimakonferansen Broen til framtiden i dag.

Fritt Ords Pris til Unibuss-varsler

Tillitsvalgt og busselektriker Jan Erik Skog bidro til at korrupsjonsskandalen i Unibuss ble rullet opp. Nå er han tildelt Fritt Ords Pris.

Fare for streik i Norlandiabarnehager

Mekling i oppgjøret for barnehageansatte i Norlandia starter tirsdag 10. mars, med meklingsfrist kl. 24.00. Blir det ikke enighet i meklinga, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 11. mars 2015.

Hvem eier folkets eiendeler?

Dette spørsmålet har engasjert nordmenn i en slik grad at politikerne er blitt rystet, skriver Ingebrigt Steen Jensen i OSS tillitsvalgte.

Stå opp for streikeretten!

Streikeretten er under press i mange land. Bli med på den internasjonale aksjonen 18. februar for å forsvare streikeretten.

– Regjeringas bestillingsverk

Mette Nord mener norsk arbeidsliv fungerer godt og tror regjeringas produktivitetskommisjon har sett seg blind på økonomiske teorier. Blant annet peker hun på at kommisjonen har latt seg overbevise av at konkurranse og færre reguleringer vil sikre økt produktivitet og omstilling.

Skatteoppkreving under press

– Fagforbundet er sterkt uenig i regjeringens forslag om overføring av skatteoppkreving fra kommune til stat, sier Trond Finstad, nestleder i Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon.