Nyheter

Offentlig ansatte mest fornøyd

Ansatte i offentlig sektor er oftere stolte av jobben sin og føler oftere at de bidrar til samfunnet enn ansatte i privat sektor, viser ny undersøkelse, ifølge Dagsavisen.

Viktig at pensjonsordningen ikke diskriminerer

– I et likestillingsperspektiv er det viktig at pensjonsordningen sikrer lik utbetalt pensjon hele livet både for kvinner og menn, sier forsker Axel West Pedersen ved Institutt for samfunnsforskning.

Presentasjoner

Her ligger presentasjonene fra konferasen "Kommuner og egenregi", som ble holdt 5.mai.

Å måle mennesker

For å vurdere effektivitet i offentlig sektor, må vi også måle nytten produktet har, skriver professor Bjarne Jensen i Dagbladet.