Nyheter

Kommunene er innovative!

Tirsdag 6.februar lanserte KS Innovasjonsbarometeret. Undersøkelsen er basert på svar fra 1.786 enhetsledere i kommunale virksomheter.

Fagforbundets topplederprogram

Fagforbundet samler kjente og dyktige forelesere, etablerer unike læringsarenaer og har som ambisjon at du skal få akkurat det påfyllet du trenger for være rustet til de endringer som ligger foran deg.

Seminar om kommunereformen

23.-24.august ble det holdt seminar for kommuner som er vedtatt sammenslått. Konferansen var et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, LO, Unio, YS og Akademikerne. Tilstede var blant annet ordførere, rådmenn, andre ledere i kommunen, tillitsvalgte og verneombud.

Kampen mot svart økonomi

Tirsdag 28. mars inviterer Fagforbundet og NTL til en gratis konferanse om svart økonomi og hvilke rammer forvaltningen trenger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.