Fagforbundet Oslo og omegn vaktmesterforening

Lilletorget 1, 0184 OSLO
omengvak@online.no
22057600
Kontakt oss

Aktuelt

Vi trenger deg som tillitsvalgt

Den tillitsvalgte er bindeleddet mellom det enkelte medlem og arbeidsgiver. Fra 1. – 5. november feirer vi tillitsvalgtuka med arrangementer og kurs.

Se alle nyhetssaker