Søk Garnaasfondet om støtte!

Trenger du økonomisk støtte til et prosjekt som du eller din forening skal gjennomføre? Her finner du informasjon om Garnaasfondet samt søknadsskjema som du kan laste ned og fylle ut.

22. august 2017 av Anna Lund Bjørnsen

Oslo Brannkorpsforening (OBF),  i samarbeid med tidsskriftet Brannmannen deler hvert år ut støtte til ulike tiltak og prosjekter som skal komme medlemmene i Oslo Brannkorpsforening til gode.  

Fondet ble opprettet i 2014 etter Steinar Garnaas bortgang. Garnaas ble dessverre et tidlig offer for kreften og døde 15. november 2011, bare 56 år gammel. 

Fondet skal videreføre hans mangfoldige engasjement og arbeidsinnsats i tillitsverv og i arbeidet med Smestad Brannstasjon.  

For å søke om støtte laster du ned og fyller dette søknadsskjemaet før du sender det inn til obf.obre@gmail.com. Søknadene behandles i Bladstyret i Brannmannen. 

 

 

REGLEMENT FOR BEVILGNINGER 

 

1 Formål 

  • Formålet med fondet er  å være en bidragsyter for enkelt medlemmer, lag og foreninger i etaten. 
  • Fondet skal bidra til å gjennomføre ulike tiltak og prosjekter som kommer OBFs medlemmer til gode. 

 

2 Bevilgninger 

  • Midlene innvilges på bakgrunn av innsendte søknader med et enkelt budsjett som viser hvordan pengene skal brukes. 
  • Bevilgningen blir utbetalt når søknaden er innvilget, og nødvendig dokumentasjon er fremlagt. Ubrukte midler skal betales tilbake. 
  • Bevilgninger vil normalt kreve at mottaker lager en artikkel og tar gode bilder til bladet Brannmannen. 

 

3 Tildelingskriterier 

  • Søkere på være medlem av Oslo Brannkorpsforening.  
  • Det bør tilstrebes at arrangementet eller tiltaket  har en faglig profil som kommer flere av medlemmene til gode i form av undervisning eller fagutvikling. 
  • Arrangementet eller prosjektet bør også være av interesse for andre brannfolk enn søkeren. Generelt prioriteres prosjekter som kommer flest personer i etaten til gode.

Last ned relaterte filer