Hva gjør jeg hvis jeg får permitteringsvarsel eller av annen grunn trenger å snakke med fagforeninga.

Teknisk Fagforening Oslo har hjemmekontor, men medlemmer skal få den hjelpen de trenger.

26. mars 2020 av Terje Strømsnes

Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt ved spørsmål. Har du ikke tillitsvalgt ta kontakt med fagforeninga.
Får du varsel om permittering send dette til post@fagforbundet006.no så raskt som mulig. Husk å oppgi medlemsnummer.
Trenger du kontakt med fagforeninga ta kontakt på post@fagforbundet006.no eller på telefon 934 16 318 eller 952 76 369. Husk å ha medlemsnummer med i e-post eller ha det tilgjengelig ved telefon samtale.

Her er e-post til lokale tillitsvalgte:
Tilhørighet E-postadresse
Teknisk Fagforening Oslo post@fagforbundet006.no

Bymiljøetaten bym.klubben@fagforbundet006.no

Vann- og Avløpsetaten vav.klubben@fagforbundet006.no

Renovasjons- og gjenvinningsetaten ren.klubben@fagforbundet006.no

Franzefoss dunda3@hotmail.no

Gravferdsetaten gfe.klubben@fagforbundet006.no

Fjellinjen AS fjellinjen.klubben@fagforbundet006.no

Alna Bydel bal.klubben@fagforbundet006.no

Bydel Stovner bsr.klubben@fagforbundet006.no

Bydel Østensjø eira1998@yahoo.no

Bydel Bjerke singh2011@live.no

Bydel Søndre Nordstrand sivanathan.arunasalam@bsn.oslo.kommune.no

Anicura Oslo dyresykehus jannicke.krogdahl@anicura.no

Anicura dyryreklinikk Ekeberg stine.kristensen@anicura.no

Evidensia Oslo Dyresykehus AS henrik.pedersen@evidensia.no

Evidensia Grorudalen dyreklinikk AS silje.martinsen@evidensia.no

Evidensia Wolvatt dyreklinikk tine.aamodt-loken@evidensia.no

Evidensia Bryn dyreklinikk karoline.johannessen@evidensia.no

Dyreklinikkene AS Empet Løren dyreklinikk sofia.tsikalaki@hotmail.com

Kultur og idrettsbygg Oslo KF kid.klubben@fagforbundet006.no

Vedlegg:
1. Informasjonsskriv
2. Retningslinjer for fagforeninga under Corona

 

Last ned relaterte filer