Årsmøtet 2021.

Fagforbundet avdeling 6, Teknisk Fagforening Oslo Innkalling til årsmøte 25.01.2021 kl. 16:00 Sted: Digitalt på Teams Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering: valg av ordstyrer og referent samt to til å underskrive protokoll 3. Årsberetning 2020 4. Regnskap og revisors beretning 5. Innkomne forslag 6. Handlingsplan 7. Budsjett 8. Valg 9. Godkjenning av protokoll Ønsker du å delta på årsmøtet må du sende en epost til pamelding@fagforbundet006.no med ditt navn og dit mobilnummer. Dette må sendes innen 24.01.2021. De som melder seg på vil mota en link til årsmøtet samme dag som møtet gjennomføres. Vel møtt Med hilsen Styret Fagforbundet avdeling 6, Teknisk Fagforening Oslo.

14. januar 2021 av Håvard Engebretsen

Last ned relaterte filer