Torsdag 24. september 2020
Invitasjon til sekretærkurs

24
sep.
2020
kl. 09:00 12:00

Sted

Digitalt kurs, Microsoft Teams

Det ønskes vel møtt til kurs for tillitsvalgte som har behov for å lære mer om sekretæroppgaver i fagforening og/eller klubbstyrer.

Kurset tar opp følgende emner:

  • Postjournal
  • Innkalling
  • Saksliste
  • Saksbehandling
  • Brevskriving
  • Protokoll
  • Referat
  • Arkivering

Vi ber om at du registrerer deg på følgende link innen 14. september:

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/kursek2409/register

Deltakere som har fått bekreftelse på plass vil motta