Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt.

Vervet seks ganger mer enn målet, og vi er bare i september

Hanna Lajord-Stilén brenner for verving og medlemspleie, men insisterer på at det er de lokale tillitsvalgte som er heltene. I fellesskap har klubben i Utdanningsetaten vervet seks ganger mer enn målet for 2020.


Sist oppdatert: 14.04.2021

Hanna Lajord-Stilén er opprinnelig miljøarbeider på Stovner videregående skole, men den siste tiden har det gått mest i tillitsvalgtarbeid. Klubben i Utdanningsetaten har vervet 182 nye medlemmer bare i 2020. Det er en ivrig tillitsvalgt vi prater med på telefonen.

Hvorfor ble du tillitsvalgt?

- Jeg synes det er viktig å være med å bidra slik at stedet du jobber er bra for alle parter. Jeg kommer fra en familie hvor fagbevegelsen er viktig. Det hadde nok en innvirkning også. Grunnen til at jeg ble plasstillitsvalgt var tilfeldig. Jeg var på et medlemsmøte og ingen ville bli plasstillitsvalgt. Da rakk jeg opp hånden og meldte meg frivillig. Jeg ble tillitsvalgt i klubben fordi man kan ikke sitte for lenge å klage, det er bedre å gjøre noe med det, sier Hanna Lajord-Stilén til Fagforbundet Oslo.

Inviterer uorganiserte til medlemsmøtene

UDE-klubben har 2545 medlemmer. Dere har vervet 182 nye medlemmer i 2020. Hvordan er det mulig?

- Dette begynte i klubben i desember 2018 hvor vi forsto at vi hadde for få tillitsvalgte som kunne ivareta våre medlemmer. Litt senere hadde vi en sak på årsmøte i fagforeninga hvor vi ønsket å frikjøpe en person 100 prosent for å fokusere på dette. Det ble meg. Min jobb skulle være å ha fokus medlemspleie det første år. Vi økte antall plasstillitsvalgte og fulgte opp alle så godt vi kunne.

- Det er nok en grunn at vi har lokale tillitsvalgte som føler en trygghet i klubben. De er våre ambassadører og synliggjør Fagforbundet på skolene. Det gir flere medlemmer. 

- UDE-klubben har hatt mange medlemsmøter i 2019 og 2020 før pandemien. Vi har alltid invitert de som er uorganiserte. Alle kan delta og etter møte blir ofte flere medlemmer. En regel vi har er at vi alltid melder inn folk på stedet, det er et godt tips for andre tillitsvalgte.

Vi er et lag

Er du fornøyd med antall vervet eller er det mer i vente?

- Målet var egentlig 30 nye medlemmer. Det målet nådde vi før vi hadde sendt inn handlingsplanen. Vi har vervet seks ganger mer enn målet og det er fortsatt noen måneder igjen av året.

- Det er viktig å ikke sette seg for høye mål og ikke bare jakte nye medlemmer. Ta vare på de medlemmene dere har fra før. Har fagforeninga eller klubben bare et medlem på en arbeidsplass ikke glem dette medlemmet. Alle er like viktige.

Hvem har vervet flest?

- Jeg har nesten ikke vervet noen. Det er de lokale tillitsvalgte som er heltene. Det er ikke noe mål for meg personlige å verve mange. Jeg vil bygge opp de lokale tillitsvalgte og de verver bra med riktig opplærling. Vi er et lag, sier Hanna Lajord-Stilén 

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="75283" description1="Medlemsmøte i klubben i Utdanningsetaten. Bilde er tatt før pandemien. " description2="" href="" type="imageTemplate"}