Nettstedet er under oppgradering, og kan derfor i perioder være ustabilt.

Samlet for å planlegge fremtiden

En ny periode for ungdomsutvalgene i Fagforbundet Oslo er i gang. Alle er enige om at i 2021 må det jobbes annerledes enn før.


Sist oppdatert: 14.04.2021

14 ungdomstillitsvalgte var samlet til digital skolering av ungdomstillitsvalgte og utvalg i hvordan gjøre ungdomsarbeid. Hovedmålet i 2021 er å bygge opp ungdomsutvalgene i fagforeningene.

- Vi ønsker å legge mer til rette for at fagforeningene skal klare å gjøre ungdomsarbeid ute med å gi dem det de trenger, om det er støtte eller å lage aktiviteter med sammen. Vi skal ha mer kontakt enn før. Når sitasjonen er som den er kan vi ikke stoppe fagforeningsarbeid, men vi må gjøre det på en ny måte, sier leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Oslo, Maren Oddvang.

- Ungdomsutvalget ønsker å være mer synlig for de unge og det kan best gjøres på arbeidsplassen via ungdomsutvalgene i fagforeningene. Et samarbeid med fagforeningene er veldig viktig.

- Vi la også vekt på at ungdomsarbeid er styrearbeid, disse tingene skal ikke ungdommen jobba alene om, det er hele fagforeninga sin jobb sier Oddvang.

Webinarer og valgkamp

To sentrale temaer under forumet for ungdomstillitsvalgte var webinarer og valgkamp.

- Ungdomsutvalget ønsker også at det skal være stor valgkampaktivitet og vi har en tanke at foreninger går sammen hvor de organisere like yrker/utdanninger og holder en debatt via ett webinar med ungdomspolitikerne. I tillegg skal alle fagforeninger få informasjon i hvordan man gjennomfører ett webinar og vi står tilgengelige til å planlegge dette sammen med dem, sier Maren Oddvang. 

Fagforbundet Oslo har også vedtatt at det skal gjennomføres flere skoleringer i hvordan gjennomføre et vellykket webinar.