Tillitsvalgtes år - Nordland

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  (Foto: Aage Bergquist 8100 MISVAER )

8. oktober 2019 av Åge Emil Bergquist

Tillitsvalgtes år - Nordland 

Fagforbundet Nordland inviterer til en dag for alle tillitsvalgte i den lokale fagforeningen. Tillitsvalgte på arbeidsplassen, i yrkesseksjonene, pensjonisttillitsvalgte, ungdomstillitsvalgte, verneombud med medlemskap i Fagforbundet og alle i det lokale fagforeningsstyret. Vi er opptatt å drive nettverksbygging, gi litt motivasjon, men mest av alt snakke sammen om saker som Fagforbundet er opptatt av.

Tillitsvalgtes år er et år for å sette ekstra fokus på alle våre dyktige lokale tillitsvalgte. For denne dagen i Nordland ønsker vi å løfte «Rett person på rett plass» som en rød tråd gjennom dagen. Sammen håper vi å løfte gode eksempler, snakke om utfordringer og sette i stand flere til å være pådrivere for god arbeidsdeling på egen arbeidsplass.

Tillitsvalgtes år dagene i Nordland er gratis for alle å delta på. Reise og opphold må den enkelte fagforening avklare ovenfor sine tillitsvalgte. Velkommen til en flott dag med kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Det blir arrangementer på 6 plasser i Nordland, se under.

 

Meld deg på og å kom sammen med OSS, påmeldingsfristen er 3.november:

 12/11/19  Narvik

 https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/TVNarvik2019/register

13/11/19  Sortland

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/TVSortland2019/register

 14/11/19  Leknes

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/TVLeknes2019/register

 26/11/19  Saltdal

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/TVRognan2019/register

27/11/19  Rana

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/TVRana2019/register

28/11/19  Brønnøysund

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/TVBrsun2019/register