Sykehusstruktur og ambulansetjeneste

3. november 2019 av Åge Emil Bergquist

Sykehusstruktur og ambulansetjeneste.

Det er en grunn til at det ble bygget tre sykehus på Helgeland. Det er behov for det, og behovet er fremdeles til stede. Det er en grunn til at vi har de lokalsykehusene vi har, nøkkelordet her er geografi, ikke demografi. 

Sykehusreformen rammer sykehusene i distriktene, og flere sykehus står i fare for å bli lagt ned. Avgjørelsen på Helgeland kan medføre presedens for hvordan sykehusstrukturen i Norge vil bli framover. 

I tillegg er ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset under endring. Nordlandssykehuset er en av få helse foretak som enda har mange hjemmevaktstasjoner som arbeidstidsordninger i sin tjeneste. Styret i Nordlandssykehuset ønsker at veien videre for ambulansetjenesten er å få bort hjemmevaktene, dette på grunn av at de gitte økonomiske rammene som prehospital klinikk har tildelt ikke er store nok for vakt på vaktrom ved alle de stasjonene som finnes pr.dato, dette vil gjøre at vi kanskje får en annen struktur i ambulansetjenesten med nye ambulanse-stasjoneringssteder. 

Lokalsykehusene og ambulanseberedskapen skal være ryggraden i spesialisthelsetjenesten, og utgjør en trygghetsbase for befolkningen. Sentraliseringstanken preger utviklinga i Sykehus-Norge og dette truer det lokale sykehus og prehospitale tilbudet folk har krav på. Det er kortsiktig og ikke bærekraftig å legge ned lokalsykehus, og dersom vi ikke har klare politiske føringer og en helhetstankegang, risikerer vi at både kvalitet og tilbud forverres. 

Kampen for lokalsykehusene er en politisk kampsak for Fagforbundet Nordland. Det skal fortsatt være en desentralisert sykehusstruktur i Norge. Vi er et land med spredt bosetting, noe som også sykehuspolitikken må gjenspeile. Det skal finnes ambulanser i nærheten av der folk bor. Det kan være nødvendig å minne helseministeren på at helsevesenet ikke er en bedrift, men skal bidra til å skape en tryggere hverdag for folk i hele landet. 

Fagforbundet Nordland ønsker å beholde tre sykehus på Helgeland. Vi mener det fortsatt skal være lokalsykehus, prehospitale tjenester og ambulanser i nærheten av folk, slik at vi kan få hjelp innenfor den gylne time.  

Arbeidet med å se på den nye strukturen rundt ambulansetjenesten er begynt, det er et arbeid som er komplekst og stort. Det er viktig å se på den prinsipielle siden, helhetsvurderingen som omhandler beredskap, befolkning, lover og avtaleverk i denne saken. 

Ambulansetjenesten handler om trygghet i hverdagen. Når sykdommen rammer, ulykken er ute, eller fødende kvinner er på vei til sykehuset, skal man være trygg for at man blir tatt hånd om av en god offentlig ambulansetjeneste med høy kvalitet. Tilbudet skal være likeverdig, uavhengig av hvilke bostedsadresse man har.


Bilambulansen er grunnstein i den prehospitale kjeden, helikopter/fly og akutthjelpere skal være et supplement, ikke en erstatning for bilambulansen. Ambulansetjenesten må styrkes og være i fokus ved eventuell sammenslåing av sykehus på Helgeland.

Vi må sørge for at det ikke blir et dårligere tilbud til innbyggerne og krever at regjeringen stopper galskapen med å legge ned lokalsykehus.

 

Representantskapet i Fagforbundet Nordland.