Opprettelse av NAV ombud.

4. november 2019 av Åge Emil Bergquist

Opprettelse av NAV ombud.

Fagforbundet Nordland er forskrekket over den politikk som føres og som har satt NAV i den situasjon som florerer i media i dag 30.10.2019 og som rammer uskyldige mennesker.

Vi registrerer også hvordan sittende Regjering har redusert og fjernet flere trygdeordninger til bl.a. de svakeste i samfunnet.

Når vi også får en oppfatning av at det er en svekkelse av servicen og oppfølgingen overfor egne uføre medlemmer, så støtter vi opp om opprettelse av et NAV ombud som foreslått av pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.