Koronasmitten trenger også lokal styring

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  (Foto: Aage Bergquist-Karboel 141-8100 Misvaer-Norway )

26. mars 2020 av Åge Emil Bergquist

Regjeringen varslet 24. mars å videreføre samtlige nasjonale tiltak for å bremse smitten av koronaviruset. Fagforbundet Nordland støtter dette. I mange kommuner i Norge – i alt 124 – er det vedtatt ytterligere lokale smitteverntiltak, med hjemmel i smittevernloven. Disse vedtakene er besvart med press fra NHO som nå vil svekke kommunenes handlingsrom - av hensyn til næringslivet. Fagforbundet Nordland advarer sterkt mot dette. 

Mens de nasjonale smitteverntiltakene ble videreført på gårdagens pressekonferanse, varslet justis og beredskapsminister Monica Meland (H) at regjeringen skal gjennomgå lokale og regionale smitteverntiltak kommuneleger har etablert i kommuner rundt i landet, særlig i Nord-Norge og Vestlandet. Dagens næringsliv angriper kommunelegenes egenrådighet, og foreslår på lederplass at «kampen mot korona må legges på nasjonalt nivå» (25. Mars.) Det er en uklok og lite gjennomtenkt strategi.

Nordland og det øvrige Nord-Norge rommer mange små kommuner der helsetilbudet er sårbart, avstandene store og ambulansesituasjonen krevende enten det er på vei, i lufta eller på sjøen. I tillegg har små kommuner i nord en høy andel eldre og andre sårbare grupper. Fagforbundet Nordland og våre medlemmer har full forståelse for de lokale smitteverntiltakene som er vedtatt av kommuneleger i flere nordnorske kommuner. Vedtakene er gjort for å stoppe spredning av koronaviruset.

Fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen uttalte 24. mars at det pga mangel på smittevernutstyr og andre utfordringer, kan være hensiktsmessig å forsinke smitten i nord så mye som mulig. Han foreslår også at Norge kan deles inn i ulike smittesoner som ikke behandles under ett (NRK). Det kan være hensiktsmessig.

Fagforbundet Nordland vil likevel påpeke at det også er store forskjeller innad i landsdeler og fylker, som krever lokale vurderinger av smittebildet og hvordan dette endres.

Som vi har sett i og utenfor Norge, kan smittebildet endre seg raskt.

Fagforbundet Nordland understreker at vi har tillit til lokale og regionale helsemyndigheter, og at de må håndtere lokale faglige premisser underveis.

Derfor ber vi om at lokale og regionale helsemyndigheter fortsatt skal ha hjemmel til å håndtere smittesituasjonen lokalt, jf smittevernloven.

 

Tore Andre Jakobsen

Regionleder Fagforbundet Nordland