Informasjon fra Fagforbundet Nordland

12. mars 2020 av Åge Emil Bergquist

Informasjon fra Fagforbundet Nordland

Med bakgrunn i utvikling av koronaviruset har det blitt besluttet at de som jobber på kontoret i Bodø, ansatte og frikjøpte, går inn på løsningen med hjemmekontor. Dette gjelder ut denne uken og videre ut uke 12. Etter det vil det bli gjort en ny vurdering.

Leder, nestledere og opplæringsansvarlig gjennomfører telefonmøter/videomøter hver morgen mellom 0800 – 1000 i uke 12.

Vi vil fortsatt være tilgjengelig på telefon og epost.

Vi ber om at fagforeningene følger de anbefalinger som kommer fra sentralt.

Til orientering er følgende arrangementer er avlyst:

  • Tillitsvalgtforum 23 mars
  • Representantskapet 24-25 mars
  • Alle styrekurs som var planlagt
  • Mellomårskonferansen 4-5 mai

Fase 2 B skoleringen i mai, er innstilt inntil videre.