Høringer og utredninger innen oppvekstsektoren

2. januar 2020 av Åge Emil Bergquist

Regjeringen har kommet med flere høringer og utredninger for oppvekstsektoren; dette gjelder:

 

Stortingsmeldingen Tett på - tidlig innsats, regjeringen vil med stortingsmeldingen legge til rette for at kompetansen kommer tett på barn og elevene. Du finner mer om stortingsmeldingen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/

Ny opplæringslov, et ekspertutvalg har laget et forslag til ny opplæringslov for skolen. Utvalget har laget en utredning på mer enn 800-sider. Målet er en mer helhetlig opplæringslov. Du finner mer om utredningen her : https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/

Lied-utvalget, en utredningen om struktur og innhold i videregående opplæring. Du kan lese utredningen til Lied-utvalget her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-25/id2682947/

Yrkesseksjonsstyret ønsker innspill til høringene, send epost innen 3 februar 2020 til:

FK.Nordland@fagforbundet.no

Hilsen Ann-Merethe Larsos Kristensen

Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.