Fagbarnepleier

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  (Foto: Aage Bergquist 8100 MISVAER )

14. oktober 2019 av Åge Emil Bergquist

Helgelandssykehuset har tatt grep om barselsomsorgen ved å opprette en funksjon som fagbarnepleier.

Anne Rigmor Eliassen, som er barnepleier i Sandessjøen og hovedtillitsvalgt på sykehuset, så behov for at Helgelandssykehuset fikk en funksjon som fagbarnepleier. Anne Rigmor Eliassen tok tak i saken og sendte epost til direktøren, og det resulterte i at Helgelandssykehuset opprett funksjon fagbarnepleier.

Fagbarnepleieren skal sikre best mulig fødsel- og barselomsorg, de bistår jordmødrene under selv fødselen, men en fødsel er mye mer enn selve fødselen. Det er her barnepleieren kommer inn og bidrar til kvalitet i barselperioden etter fødselen, det kan være alt fra veiledning i forhold til amming eller det å få inn et nytt familiemedlem, oppgavene er mange.

I Helgelandssykehuset er det fødeavdelinger på Rana sykehus, på Sandnessjøen sykehus og fødestue i Brønnøysund. Intensjon i Helgelandssykehuset er å bidra til å få en bedre oppdatert og fagsterk yrkesgruppe ved å tillegge en barnepleieren en funksjon. Fagbarnepleieren skal styrke de forskjellige avdelingene blant annet gjennom opplæring i form av skypemøter og besøk i avdelingene. I tillegg skal det gjennomføres en årlig fagdag med barnepleie som fokus.

I dag er det kun Helgelandssykehuset som har opprettet denne funksjon i hele Helse Nord, på landsbasis er det kun en plass til med funksjon; fagbarnepleier.

Anne Rigmor har jobbet som barnepleier i 17 år og elsker sitt yrke, «alle som har født skal ha et likt barseltilbud i hele Helgelanssykehuset», sier hun, dette har hun klart å sette fokus på med sitt store faglige engasjement.