Årets medarbeider i kontor og administrasjon 2019

20. september 2019 av Åge Emil Bergquist

Årets medarbeider i kontor og administrasjon 2019.

Vi i yrkesseksjon kontor og administrasjon ønsket i år og sette fokus på dyktige medarbeidere og ville gjerne kåre årets medarbeider innenfor kontor og administrasjon for 2019.

Kriteriene var som følger:

Fortell oss hva som gjør denne medarbeideren til en som fremmer våre fag og sin yrkesgruppe på en stolt og verdig måte, og yter service og gir det lille ekstra av seg selv.

Vinneren ble valgt ut 17 juni av styret i yrkesseksjonen kontor og administrasjon.

Fagforbundet Øksnes kom med innspill og det var lett for styret å stille seg bak deres begrunnelse. Årets medarbeider er en dame som er stolt av jobben og hun er en god ambassadør for alle sekretærer.

 

Følgende begrunnelse ble sendt inn av Fagforbundet Øksnes:

 

     Fagforbundet Øksnes ønsker å sende inn forslag på er Kate Steffensen.

Kate har jobbet i Øksnes kommune i 31 år, da hun ble ansatt i kommunen jobbet hun 50% isentralbordet og 50% i rkk. Hun har jobbet i kommunetorget siden det ble opprettet. Hun jobber mye med postregistrering og hun har ansvaret for anvisning av regninger.

Kate har vært med på den digitale utviklingen i organisasjonen og hun tar utfordringer når de

kommer. Man kan på mange måter si at Kate har vært Øksnes kommunes stemme utad gjennom mange år. Det er hennes stemme man møter når man ringer offentlige kontorer i Øksnes. På de aller fleste telefonsvarere. Det er også ofte hun som tar telefonen når man ringer kommunetorget.

Hun er også ei hjelpsom dame som bidrar til at Øksnes kommune sine innbyggere og andre får den hjelp og veiledning dem trenger når de kontakter kommunen.

 Kan trekke frem en historie fra noen år tilbake i tid da ordfører og rådmann hadde vært på fylket og der fått tilbakemelding om at Øksnes kommune hadde det beste sentralbordet i Nordland. Når man ringte dit fikk man svar og hjelp med en gang. Kate møter alt og alle med et smil.

Kate har vært medlem i Fagforbundet siden 1988, Hun har vært tillitsvalgt på arbeidsplassen siden 2000, vara for yrkesseksjon kontor og administrasjon fra 2003-2017 og leder for seksjonen fra 2017-2019. Hun har også vært representant fra Fagforbundet i administrasjonsutvalg/partsammensatt utvalg gjennom i over 25 år.