Styret i fagforeningen

Navn
Jan Arve Antonsen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 45033199
Epost
Epost: j.aanton@hotmail.com
Navn
Kari Husøy
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 95051149
Epost
Epost: kari.husoy@helse-mr.no
Navn
Kari Husøy
Stillingstittel
2. nestleder
Telefon
Tlf: 95051149
Epost
Epost: kari.husoy@helse-mr.no
Navn
Kari Gro Monsås
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 41694474
Epost
Epost: karigromonsas@gmail.com
Navn
Monica Hansen
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 45472666
Epost
Epost: monicaha77@hotmail.com
Navn
May Britt Bergum
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 92669233
Epost
Epost: mbbh68@gmail.com
Navn
Merete Vågøy
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 90230015
Epost
Epost: merethe_ov6@hotmail.com
Navn
Øyvind Didriksen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 90654064
Epost
Epost: oyvind.didriksen@frenabb.no
Navn
Jonny Hjelle
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 41400315
Epost
Epost: jonny.hjelle@helse-mr.no
Navn
Stian Sitje Johnsen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 45249603
Epost
Epost: Stian.s.johnsen@gmail.com
Navn
Ingrid Marie Guttelvik Meland
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95004787
Epost
Epost: im_meland@hotmail.com
Navn
Åse Dahlen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 92454098
Epost
Epost: asedahlen@hotmail.com
Navn
Geir Ove Vilnes
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 41374823
Epost
Epost: geir.ove.vilnes@helse-mr.no
Navn
Anne-Lene Nerland
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 91875419
Epost
Epost: annelene39@hotmail.com
Navn
Karin Skarpnes
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 47801123
Epost
Epost: karska62@hotmail.no
Navn
Camilla Slutås Lund
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 41684564
Epost
Epost: camilla.slutas.lund@helse-mr.no
Navn
Kari Gro Monsås
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 41694474
Epost
Epost: karigromonsas@gmail.com