Webinar om personvern og arkiv 10.desember 2020

Personvernforordningen (GDPR) legger til rette for at personvern og arkiv kan kombineres på en sikker og effektiv måte til det beste for individet og samfunnet som helhet.

12. november 2020 av Ann-Katrin Neby

Yrkesseksjon kontor og administrasjon inviterer til Webinar om personvern og arkiv 10.desember 2020.

Kommuner og fylkeskommuner har en lovpålagt plikt til å holde arkiv, og skal sikre at flere typer dokumentasjon blir bevart for ettertiden. Kravene følger av arkivloven, arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift. I kapittel 7 i sistnevnte forskrift er det gitt nokså utførlige regler om dette. I tillegg kan man vurdere såkalt «merbevaring».

Arkivloven med forskrifter gir dermed et godt grunnlag for hva som kan tilintetgjøres og hva som må bevares for ettertiden. Dette betyr at arkivlovens regler om bevaring går foran retten til sletting etter personvernforordningen.

 Tid:

10.desember 2020 kl. 10.00 – 12.00 som webinar. 

Tilgangen til kurset blir sendt ut til på mail til deltakerne rett før kurset

Påmelding skjer elektronisk på vedlagte link innen 4.desember 2020.

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/webinar-om-personvern-og-arkiv-10desember-2020/register

Det er bindende påmelding. Påmeldte som uteblir fra kurset vil bli fakturert med kr. 1 500,-.

Foreleser: Kurt O. Bjørnnes – privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

SE VEDLAGTE INVITASJON FOR MER INFORMASJON!

 

Last ned relaterte filer