Webinar for ansatte i skole 13.november 2020

Fagforbundet Innlandet, yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst inviterer til gratis webinar 13.november 2020 for sine medlemmer innenfor skole

6. oktober 2020 av Ann-Katrin Neby

Påmelding skjer elektronisk på vedlagte link innen 1.november 2020

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/webinar-for-ansatte-i-skole-13november-2020/register 

NB! Pass på at du mottar bekreftelse på registreringen på mail – sjekk evt. Spam-filter.

Formål

Kurset vil være med på å gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med utviklingsforstyrrelser (deriblant autisme), og deres omgivelser i disse koronatider.

Felles forståelse av atferd, inkl. seksualisert atferd

Bevissthet omkring atferdens funksjon

Bevissthet om hvordan vi og omgivelsene påvirker atferden og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling

Forholde seg til seksuell frustrasjon, seksuell skjevutvikling og seksuell utagering

Målgruppe:   Ansatte i skole i Innlandet.  Kurset er for medlemmer i Fagforbundet Innlandet og er gratis. Max antall deltakere er 30 og det er førstemann til mølla.

Tid og sted:

13.november 2020 kl. 09.00 – 11.00 som webinar. 

Tilgangen til kurset blir sendt ut til på mail til deltakerne rett før kurset.

SE VEDLAGTE KURSINVITASJON FOR MER INFORMASJON!

Last ned relaterte filer