Nyheter

Vi må bekjempe arbeidsledigheten

Fagforbundet Innlandet mener at samfunnets viktigste oppgave nå er å få folk tilbake i arbeid. Nedstenginga av Norge har gitt rekordhøy arbeidsledighet. Selv om flere har kommet i jobb etter gjenåpninga, er fortsatt over 340 000 nordmenn helt eller delvis arbeidsledige.

Fagforbundet Innlandet bevilger penger til Frelsesarmeen

Regionstyret i Fagforbundet Innlandet hadde i går 10. juni digitalt styremøte. Der behandlet de blant annet en sak om å bevilger penger til Frelsesarmeen - der de nå merker stor økning av etterspørsel etter mat under koronasituasjonen.

Sterkere velferdstjenester og bedre beredskap

Fagforbundet Innlandet er glade for at Norge gradvis åpnes opp igjen, etter at koronakrisa førte til at store deler av samfunnet ble stengt ned. Vi vil delta aktivt i arbeidet for å gjøre Norge bedre rustet til å møte liknende pandemier i framtida. Samtidig vil vi bruke kreftene våre på å bekjempe den rekordhøye arbeidsløsheten og møte de økonomiske problemene i samfunnet.

Regjeringen svikter kommunene!

Fagforbundet Innlandet mener at regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er et hån mot kommunene, ansatte og innbyggere.

Godt renhold er smittevern på høyt nivå

Langsomt åpner Norge opp igjen, selv om pandemien langt fra er over. Vi ha lært mye, ikke minst at godt gjennomført renhold er smittevern på høyt nivå. Det er ingen overdrivelse å si at renhold kan ha vært forskjellen på liv og død for mange mennesker.