Nyheter

Webinar for ansatte i sykehus 10.november 2020

Å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende for alle. Noen arbeidstakere er mer utsatt enn andre, og dessverre er dette et scenario som øker i omfang og som stadig flere opplever.

Webinar for ambulanse 20.oktober 2020

Å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende for alle. Noen arbeidstakere er mer utsatt enn andre, og dessverre er dette et scenario som øker i omfang og som stadig flere opplever.

Webinar for renovatører 8.oktober 2020

Hygiene og smittevern har stort fokus for tiden. Dette kurset inneholder de viktigste tiltak og rutiner som du må kjenne til i ditt arbeid, enten du er renholder eller jobber direkte med menneske.

Webinar for dyrepleiere 6.oktober 2020

Hygiene og smittevern har stort fokus for tiden. Dette kurset inneholder de viktigste tiltak og rutiner som du må kjenne til i ditt arbeid, enten du er renholder eller jobber direkte med menneske.

På tide med en tillitsreform

Fagforbundet er opptatt av gode offentlige velferdstjenester som gir oss innbyggere et trygt liv. Ved å gi offentlig ansatte mer tillit og mulighet til å bruke sin faglige kompetanse kan vi skape enda bedre helsetjenester, eldreomsorg og oppvekstsvilkår ute i lokalsamfunnene våre.

Hjemmekontor er ikke problemfritt

I kjølvannet av koronapandemien har hjemmekontor blitt den nye hverdagen for mange. Nå kommer også debattene om veien videre. Noen tar til orde for at hjemmekontor skal være regelen mer enn unntaket, andre vil ha både og. Satsing på hjemmekontor som permanent arbeidsplass-løsning, vekker bekymring. Fagforbundet deler den bekymringa.

Ta først på egen maske før du hjelper andre

I en travel og hektisk hverdag setter vi ofte oss selv i siste rekke. Derfor er dette kurset utviklet for at du skal få øve på å gi deg selv riktig påfyll og vedlikehold! Dette er ett kurs i samarbeid med Mennesket i Fokus