Nyheter

Fare for kutt i velferdstjenestene

Fagforbundets Innlandet er bekymret for at den svake kommuneøkonomien fører til dårligere velferdstjenester for innbyggerne. Kommunene sliter med å vedta budsjett som ivaretar lovpålagte oppgaver, samtidig som Stortinget gir dem nye oppgaver. Rammene er så trange at det er usikkerhet knyttet til nedbemanning, og en hard prioritering av hvilke tjenester som må kuttes.

Stopp regjeringas privatisering

Fagforbundet Innlandet reagerer kraftig på at høyreregjeringa legger opp til omfattende konkurranseutsetting av velferdstjenestene, samtidig som Norge står midt i ei koronakrise som har vist hvor viktig det er med offentlige helse- og omsorgstjenester.

Kollektivtransporten drives best i egenregi

Å ha kollektivtransporten ute på anbud gir ikke mer trygghet for jobben enn den perioden anbudet strekker seg utover, etter det er alt uvisst. Med egenregi vil det være trygt å være fast ansatt i Innlandet fylkeskommune.

Vi må stå sammen, alle yrkesgrupper er slitne - ikke bare lærere

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Innlandet ønsker å rette ett fokus på den enorme jobben alle ansatte i skole- og barnehagesektoren gjør, og har gjort i flere måneder, i en helt spesiell situasjon hvor Covid-19 har vært en belasting for mange arbeidstakere.