Nyheter

I hjertet av sykehusdebatten er de ansatte.

Debatten pågår, meningene er mange og stemmene er tydelige. Hvor skal sykehuset ligge? Hva skal det inneholde? Hva med nærheten til de som skal bruke sykehuset og hvem får fordeler av hva? Dette er bare noen av de mange spørsmålene, og svarene er utydelige og gir de mange ansatte i sykehuset Innlandet en usikker og utrygg hverdag.

Overhengende fare for streik i Innlandet – kjemper for lik lønn for likt arbeid.

I januar blir det mekling i tariffavtalene for private helse- og omsorgsinstitusjoner, NHO 453 og 481, - lykkes ikke partene i å bli enige blir det streik. For 453 er meklingsdatoen satt til 7.- 8. januar og for 481 er det mekling 18. – 19. januar. I første omgang vil en eventuell streik ramme Ringen rehabiliteringssenter i Moelv i Innlandet.