Nyheter

I hjertet av sykehusdebatten er de ansatte.

Debatten pågår, meningene er mange og stemmene er tydelige. Hvor skal sykehuset ligge? Hva skal det inneholde? Hva med nærheten til de som skal bruke sykehuset og hvem får fordeler av hva? Dette er bare noen av de mange spørsmålene, og svarene er utydelige og gir de mange ansatte i sykehuset Innlandet en usikker og utrygg hverdag.

Overhengende fare for streik i Innlandet – kjemper for lik lønn for likt arbeid.

I januar blir det mekling i tariffavtalene for private helse- og omsorgsinstitusjoner, NHO 453 og 481, - lykkes ikke partene i å bli enige blir det streik. For 453 er meklingsdatoen satt til 7.- 8. januar og for 481 er det mekling 18. – 19. januar. I første omgang vil en eventuell streik ramme Ringen rehabiliteringssenter i Moelv i Innlandet.

Fare for kutt i velferdstjenestene

Fagforbundets Innlandet er bekymret for at den svake kommuneøkonomien fører til dårligere velferdstjenester for innbyggerne. Kommunene sliter med å vedta budsjett som ivaretar lovpålagte oppgaver, samtidig som Stortinget gir dem nye oppgaver. Rammene er så trange at det er usikkerhet knyttet til nedbemanning, og en hard prioritering av hvilke tjenester som må kuttes.

Stopp regjeringas privatisering

Fagforbundet Innlandet reagerer kraftig på at høyreregjeringa legger opp til omfattende konkurranseutsetting av velferdstjenestene, samtidig som Norge står midt i ei koronakrise som har vist hvor viktig det er med offentlige helse- og omsorgstjenester.