Representantskapsmøte 20.11.

Neste møte i Representantskapet Agder avholdes onsdag 20. november.

24. oktober 2019 av Marit Fosstveit Olsen