Fremdeles ledige plasser på gratis fagskoleutdanning høsten 2020

10. september 2020 av Edel Johanne Rosvold

Fremdeles ledige plasser på gratis fagskoleutdanning høsten 2020 AOF Fagskolen melder om stor interesse for Barn med særskilte behov. Full klasse både i Kristiansand og i Arendal.  Det er satt opp ekstraklasse i Lillesand med studiestart 22. september.

 

I Kristiansand er det satt opp ekstraklasse for Effektiviserings- og forbedringsledelse  med studiestart 24. september. 

Det er også ledige plasser på utdanningene: Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, studiestart i Arendal 23. september, Psykisk helsearbeid, studiestart i Arendal 17. september og Helse, miljø og sikkerhet med studiestart i Lyngdal 22. september, i Kristiansand 28. september og i Arendal 30. september.

Hver studieplass finansieres fra Agder fylkeskommune med kr. 86.000,- eller kr. 43.000,- (avhengig av utdanningens lengde). Den eneste utgiften studentene har er studentavgift på kr. 200,- eller kr. 400,- (avhengig av utdanningens lengde) + utgifter til litteratur. 

Undervisningen er tilrettelagt på kveldstid med 5 kvelder per måned og lar seg godt gjøre å kombineres med jobb. For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med AOF Fagskolen, avdeling Kristiansand eller følg innsatt link.