Nyheter

Pressemelding

FAGFORBUNDET AGDER GIR EN LUCAS 3-MASKIN - Regjeringen svikter pasientene!

Fagforbundets takkeplakater

Fagforbundet har laget takkeplakater som kan deles i sosiale medier, eller som kan skrives ut og henges opp på arbeidsplassen. Klikk for å finne plakaten

Tariffoppgjøret for våre medlemmer i sykehusene er endelig i havn

Endelig kom avklaringen av sykehuslønn for 2019. Saken har vært til behandling i Rikslønnsnemda som avsa sin kjennelse 7. november. Det betyr at tariffoppgjøret for våre medlemmer i sykehusene nå er avsluttet. Oppgjøret har en ramme på linje med frontfaget. Virkningsdatoen er 1. august 2019.

Fagforbundet stiller sterkt i Arendalsuka!

Også i år vil Fagforbundet være sterkt representert i Arendalsuka. Fagforbundet Agder vil bemanne egen stand hver dag under uka med forskjellige aktiviteter og forbundet har flere arrangementer. Blant annet kan du oppdatere deg på både pensjonsspørsmål, heltid og kommersialisering og salg i kommunesektoren.