Arkiv for artikler til «Kursholdere om aggresjon, vold, tvang og makt»


Vold og selvmord

Ole Greger Lillevik holder foredrag om vold i nære relasjoner, vold mot ansatte og traumebevisst omsorg og selvmord.

16.05.2019

Forebygging av vold, trusler og trakassering (1 dag)

Vold, trusler og trakassering i arbeidslivet er et økende problem. Møtet med slike situasjoner kan være krevende, men god konflikthåndtering kan læres.

16.05.2019

Hvordan påvirkes vi av jobben som profesjonelle «hjelpere»?

Isdal snakker til alle profesjonelle som på en eller annen måte jobber med mennesker og «vansker». Hans foredrag har to fokus: Hva gjør jobben med oss, og hva kan vi gjøre med det.

10.05.2019

Kurs fra Fagforum

Fagforum tilbyr kurs som styrker kompetansen og trygger den kommunalt ansatte i det psykiske helsearbeidet.

10.05.2019

Aggresjon og utagering

Hvordan kan man gjenkjenne tegn på aggresjon og forebygge utagering? Henning E. Karlsen tilbyr foredrag om disse temaene.

09.05.2019

Kurs- og foredrag om alternativer til tvang i psykisk helsevern

Den som har hatt skoen på vet hvor den trykker. Erfaringskonsulent, kurs- og foredragsholder Jan-Magne Sørensen har inspirert mange mennesker med sin begeistring, sterke historier og evne til å fortelle.

08.05.2019

Møte med mennesker i krise

Velkommen til et viktig kunnskaps- og refleksjonsprogram om våre møter med mennesker i kriser og sorg.

23.04.2019