Arkiv for artikler til «Kursholdere om rus og avhengighet»


Mat på livets skyggeside

Riktig ernæring er et viktig tiltak i god rusomsorg. Mone Eli Sæland holder kurs om "Mat på livets skyggeside".

10.05.2019

Rus og psykiske lidelser, del I

Kursholderene har omfattende arbeiderfaring fra feltet, og legger vekt på kunnskapens nytterverdi og praktisk handlingskompetanse.

10.05.2019

Rus og psykiske lidelser, del II

Kursholderene har omfattende arbeiderfaring fra feltet, og legger vekt på kunnskapens nytterverdi og praktisk handlingskompetanse.

09.05.2019

Tegn og symptomer på narkotika og psykiske lidelser (1 dag)

Det er viktig men utfordrende å identifisere narkotikapåvirkning. Diagnoser og psykiske lidelser er krevende å lese, mens symptombildet kan gi oss god informasjon for bedre å møte personer i krise.

09.05.2019

Kurs fra Norsk Narkotikapolitiforening

NNPF skal arbeide for å styrke kampen mot narkotika ved å fremme utdannelse, forebyggende arbeid og forskning.

04.05.2019