Arkiv for artikler til «Kursholdere i miljøarbeid»


Nå må vi videre

Korona-utbruddet er den mest omfattende krisen verden har sett siden andre verdenskrig. Nå tror vi at det verste er over. Nå er det tid for å bygge opp igjen. Hva kan vi lære av krisen? 


12.05.2020

Enda bedre sammen

Alle virksomheter må drive et kontinuerlig forbedringsarbeid for å tilpasse tjenestene til behov og ressurser. Det stiller økte krav til kompetanse og samarbeid.

27.05.2019

Endringer i arbeidslivet

Velkommen til et sprudlende fagprogram om kommunikasjon, samarbeid og forutsetninger for gode endringsprosesser!

23.05.2019

Ikke mobb kollegaen min!

Hva slags arbeidsplass vil vi være? Hvordan skape arbeidsmiljøer der alle kan ha det bra og vi kan bli vårt beste sammen?

16.05.2019

Kurs i samtaleteknikk

Gode samtaler er en sentralt verktøy i godt miljøarbeid. På dette kurset får deltakerne mulighet til å "prøve seg i praksis", kombinert med en god teoretisk innføring.

09.05.2019

Etnisitets og Rus – Flukt, eksil og kulturelle forskjeller i behandling

Det flerkulturelle samfunnet utfordrer hjelpeapparatet og ukjente problemstillinger oppstår i møtet mellom klienten, hjelperen og hjelpesystemene i sin helhet.

09.05.2019

Alderspsykiatri og demens

Geir Selbæk er foredragsholder med temaene demens, aldring og psykisk helse.

09.05.2019

Samtidig rus og voldsbehandling - et nødvendig tilbud i rusomsorgen

Psykologspesialist Per Isdal deler kliniske erfaringer i kurset Samtidig rus og voldsbehandling - et nødvendig tilbud i rusomsorgen.

09.05.2019

Kognitiv svikt ved psykiske lidelser og rusmisbruk

Hvordan kan man forstå og tilrettelegge for vanskene ved kognitiv svikt ved psykiske lidelser og rusmisbruk? Merete Øie holder kurs om temaet.

09.05.2019

Konfliktdempende kommunikasjon

Arbeidsmiljøsenteret og fagmiljøet Klinsj tilbyr tilbyr kurs i Konfliktdempende kommunikasjon – den nødvendige samtalen. Her kan ansatte og brukere gå på kurs sammen!

09.05.2019