Enda bedre sammen

Alle virksomheter må drive et kontinuerlig forbedringsarbeid for å tilpasse tjenestene til behov og ressurser. Det stiller økte krav til kompetanse og samarbeid.

27.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 28.05.2019

Hva er forutsetningene for å skape arbeidsmiljøer hvor alle kan yte sitt beste og glede seg til å gå på jobb? Hvordan kan kompetente arbeidsgrupper bli enda bedre sammen? 

Programmet passer for alle yrkesgrupper, tillitsvalgte og verneombud. For helsepersonell er kurset godkjent i Fagforbundet kliniske fagstiger.

Innhold

 • Hvordan ønsker vi å framstå som fagpersoner og arbeidsgrupper?
 • Yrkesetikk i praksis
 • Forbilder og rollemodeller
 • Enda bedre sammen: hvordan kan 1+1 bli mer enn 2?
 • Verktøy for omstillinger og forbedringsarbeid
 • Kommunikasjon og evnen til å ta andre menneskers perspektiver
 • Vi-følelse, tilhørighet og identitet
 • Ikke mobb kollegaen min! Vern mot mobbing og diskriminering.
 • Arbeidsglede, arbeidsmiljø og kollegastøtte
 • De beste ler mest! Om humor – på ramme alvor
 • Men livet er ikke lett: Møte med kolleger og andre i livskriser

Om foreleseren

John Grimsby er kjent som en engasjerende kursholder med faglig tyngde og inkluderende form. Han er utdannet sykehusprest og har i mange år arbeidet ved Oslo universitetssykehus og Rettsmedisinsk institutt med mottak av pårørende kort tid etter ulykker og brå død. John Grimsby har undervist i yrkesetikk og krisepsykologi ved Høgskolen i Oslo og ledet Signo Conrad Svendsen senter i Oslo og Trondheim. I dag er han kirkesjef i Asker, rådgiver i familievernet og bistår Fagforbundet og kommuner over hele landet med fagutvikling og kurs.

Kontakt

John Grimsby
415 19 365
john@jgrimsby.no