Livskriser og psykisk lidelse

Inger Kragh Nyhus holder foredrag om ulike temaer innen psykisk helse.

16.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 29.05.2019

Om foreleseren:

Inger Kragh Nyhus, (f 1961) er spesialist i psykiatri og allmennmedisin med erfaring som leder av avdeling for stemningslidelser og videre fra poliklinisk behandling av pasienter med et bredt utvalg av livskriser og psykisk lidelse. Hun er utdannet gruppeterapeut.

Fra sept 2016 har hun hatt privatpraksis på Kapp.

Inger Kragh Nyhus har drevet undervisning av pasienter, sykepleiestudenter, leger i utdanning og også foredragsholder i andre sammenhenger.

Temaer: mangfoldige, kan alltid spørres

Temaer hun vanligvis foredrar om:

 • depresjon
 • bipolar lidelse
 • ADHD
 • trang/tvang
 • angst
 • søvn, døgnrytme
 • grunnleggende følelser, affektregulering, med spesielt fokus på skam/perfeksjonisme
 • arbeid i akselerasjonens og tidspressets tidsalder
 • traumatisering
 • konflikthåndtering, fra personfokus til fokus på samhandling
 • grublerier og bekymring

 

Honorar avtales individuelt.

Kontakt gjerne på: inger@psykiaterkraghnyhus