Vold og selvmord

Ole Greger Lillevik holder foredrag om vold i nære relasjoner, vold mot ansatte og traumebevisst omsorg og selvmord.

16.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 29.05.2019

Om foreleser

Ole Greger Lillevik er forfatter og førstelektor ved Norges Arktiske universitet, Universitetet i Tromsø. Han er psykiatrisk sykepleier og arbeider med forskning, undervisning og studieledelse. Han er også tilsatt ved Regionalt Ressurssenter om vold og traumatisk stress ved Universitetsykehuset i Nord Norge (RVTS Nord, UNN). Han har bidratt til flere artikler og bøker innen sitt fagområde, blant annet «Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon», «Vold mot barn» og «Vold i nære relasjoner». Hans bøker er å finne på pensum ved en rekke helse- og sosialfaglige utdanninger. I 2014 fikk han Høgskolen i Narvik (nå UiT) sin formidlingspris og i 2017 og 2019 var han nominert til Formidlingsprisen ved Universitetet i Tromsø. Han har bidratt ved en rekke konferanser og fagdager, også i regi av Fagforbundet.

Temaer

Hans temaområde er blant annet; vold mot ansatte, vold i nære relasjoner, traumebevistt omsorg og selvmord.

Kontakt

Ole Greger Lillevik