Mat på livets skyggeside

(Foto: Oslo Met)

Riktig ernæring er et viktig tiltak i god rusomsorg. Mone Eli Sæland holder kurs om "Mat på livets skyggeside".

10.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 29.05.2019

Om foreleseren

Mone Eli Sæland er utdannet husstellærer og klinisk ernæringsfyiolog med doktorgrad i ernæring og rus.

Mat på livets skyggeside

På norsk heter avhandlingen "Mat på livets skyggeside", og er den mest omfattende undersøkelse som er gjort i Norge på ernæring hos marginaliserte rusmisbrukere. Gatenarkomane, som de også kalles, lider av underernæring på U-landsnivå. Kombinert med økt  smittepress, blir påkjenningene lett for store og for mange. De narkomane som ikke får en brå eller voldsom død, dør av de samme livsstilsykdommene som oss andre, bare 20 år tidligere. At de spiser fire til seks ganger så mye sukker som anbefalt, bidrar også til et usunt kosthold med lite livsviktige næringsstoffer. De som hadde dårligst kosthold, rapporterte flere overdosetilfleller og flere selvmordsforsøk enn de som fikk i seg mer sunn mat.   

Sæland er særlig opptatt av å formilde sammenhenger mellom ernæring og helse på måter som folk kan kjenne seg igjen i. Dette med mat og ernæring er så selvfølgelig, at mange ikke ofrer det en tanke. Maten er helt avgjørende for hvordan vi føler oss fra dag til dag gjennom hele livet. Maten er vårt største miljøfaktor. Ingen annen enkeltfaktor har så stor innvirking på vår helse og vår velvære som nettopp maten vi spiser. Med økende alder endres kroppen, slik at vi da må spise noe annerledes enn da vi var "unge og udødelige", for stadig å holde oss friske.

Kontakt

Kontakt Mone Eli Sæland: mseland@oslomet.no
Telefon: 40 91 49 62