RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Alle RIOs foredragsholdere snakker med bakgrunn i egen erfaring, samt mange års praksis som brukerrepresentanter i rusfeltet.

09.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 13.05.2019

RIOs representanter underviser ved høgskoler og universiteter, videregående skoler og andre undervisningssteder over hele landet. Man kan bestille spesielle kompetanseområder – eller skreddersy eget innhold i samarbeid med foredragsholderne.  

Aktuelle kompetanseområder:

- Brukermedvirkning 
- Integrert for- og ettervern 
- Samhandling 
- Individuell plan 
- Helhetlige tjenester 
- Hvordan møte brukeren 
- Motivasjon og motstand 
- Pårørendeperspektivet 
- Boligsosiale utfordringer 
- Rus og psykiske lidelser 
- Selvhjelp og mestringstrening 
- Rusfrihet og skadereduksjon 
- Rus og kriminalitet 
- Habilitering og rehabilitering 
- Ettervern og integrering 

Kontakt oss på rio.no og bestill kompetanse.