Selvorganisert selvhjelp og selvhjelpsgrupper

Selvhjelp Norge kan bidra med informasjonsmøter, foredrag, fagdager o.l. Ta kontakt med oss for mer informasjon!

09.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 13.05.2019

Tjenesteapparatet og selvhjelp

I et samfunn som vårt, hvor vi så å si daglig gjennom media blir oppfordret til å søke hjelp hos eksperter og andre som står rede til å hjelpe, kan imidlertid muligheten vi selv har til å håndtere problemer, lett bli skjøvet til side.

Det er viktig at ansatte innen i helse og sosialtjenestene har kunnskap om selvhjelp som prinsipp og metode. Selvhjelpsmetodikk er viktig i selve  yrkesutøvelsen innen fagområdene psykisk helse og rus. Selvhjelpsarbeid, utenfor de tradisjonelle tjenesteapparetet, gjerne gjennom selvhjelpsgrupper, er også en viktig ressurs for mennesker som sliter med rus- og/eller psykiske problemer.

 

Selvorganisert selvhjelp og selvhjelpsgrupper

De fleste mennesker møter før eller senere problemer i livet som det kan være vanskelig å takle alene. Problemene dukker opp på mange av livets arenaer. Det kan være i forholdet, i arbeidslivet, som pårørende til barn eller foreldre eller som følge av alvorlige sykdommer eller lidelser.  Mye kan vi få hjelp til av nettverket vårt eller det offentlige, men noe er vi nødt til å håndtere selv. Én mulighet er å delta i en selvhjelpgruppe. Grunntanken i selvhjelpsarbeidet er at alle mennesker har iboende ressurser som kan mobiliseres når livsproblemer oppstår.

 

Å gå i en selvhjelpsgruppe

Alle som har et problem og som tar et eget, aktivt valg om å gjøre noe med problemet kan gå i en selvhjelpsgruppe. Gruppa består av 6-8 deltakere og møtes jevnlig. Det er gratis å gå i en selvhjelpsgruppe. Selvhjelpsgrupper er selvorganisert på den måten at de leder seg selv med et felles ansvar for driften. Mange grupper er igangsatt de første fem gangene av en igangsetter, men det er ikke strengt tatt nødvendig. Det som er viktig er at deltakerne skaffer seg kunnskap om hva som er viktige rammer for arbeidet. Slike rammer sikrer at gruppa kan arbeide skikkelig og ikke går i oppløsning.  Samtalen er gruppas verktøy og det finnes gode grep for konstruktive samtaler. Selvhjelpsverktøyene kan brukes i hele livet, både i og utenfor en selvhjelpsgruppe.

 

Selvhjelp Norge

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge drives på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kompetansesenteret har mange oppgaver. De viktigste er å spre kunnskap om selvhjelp og hvordan det kan brukes og å bidra til at det kan settes i gang selvhjelpsgrupper der folk bor.

 

Selvhjelp Norge kan bidra med informasjonsmøter, foredrag, fagdager og kobling av nettverk for å sette i gang selvhjelpsgrupper. Ta kontakt med oss for mer informasjon!

 

Les mer om selvhjelp på: www.selvhjelp.no, kontakt oss: post@selvhjelp.no, tel 23 33 19 00.