Krisehåndtering og møte med mennesker i krise (1 dag)

Stadig flere ansatte opplever kriser. Dette grunnkurset vektlegger hvorfor effektiv krisehåndtering er viktig og hvordan den enkelts vurdering og handling spiller en avgjørende rolle når krisen oppstår og utvikles.

09.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 29.05.2019

Kursleder har fokus på hvordan kritiske hendelser kan håndteres optimalt gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse.

Innhold:

  • Krisepsykologi
  • Møte med personer i krise
  • Samhandling og samspill i krise
  • Hvordan ta ledelse i en krise?
  • Krisekommunikasjon
  • Debriefing

Om foreleseren:

Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker og forfatter. Han har spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi foruten utdanning og erfaring fra forsvar og politi. Bråten har tidligere arbeidet for FN og NATO og som politioverbetjent, høgskolelektor og sensor ved Politihøgskolen. Forskningsområder omfatter forhandlingspsykologi, samfunnsikkerhet og beredskap, samt forebygging av trakassering, trusler og vold i norsk arbeidsliv. Han har bred erfaring med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser. Bråten er en mye benyttet konferansier, seminarleder, kurs- og foredragsholder. 

Praktisk informasjon:

Kurset leveres som dagsseminar over 6 timer. Leveres også over to dager med scenariobasert krisetrening på dag 2 som vil øke prestasjon og gi mestring i møte med kriser.

Pris: Etter avtale

Kontakt:


Ole Andre Bråten

https://www.oleandrebraten.no/