Kurs fra Fagforum

Fagforum tilbyr kurs som styrker kompetansen og trygger den kommunalt ansatte i det psykiske helsearbeidet.

10.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 13.05.2019

Se oversikt over kurstilbud fra Fagforum

 

Kontaktperson  
Mona Nessa (974 39 100) E-post: post@norskfagforum.no

Pris
Etter avtale.

Godkjenninger
Godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere med 6 timer for området det er relevant for.