Arkiv for artikler til «Aktuelt»


  Nok en døgnflue? Fredricia-modellens five minutes of fame – eller innovasjon i omsorg? (Ivar Johansen)

Plutselig er Fredricia-modellen på alles lepper, det nye mantra er funnet! Nå får vi Fredricia. Er det rart delegasjon etter delegasjon av myndighetspersoner (og journalister) setter seg på Danskebåten, nyter et glass "lille", for så å la seg henrive av danskenes innvasjon i omsorg.

05.03.2012

  Mellom hjem og sykehjem (Dagsavisen)

Valfarten til Fredericia kan gi inntrykk av at vi mangler gode arbeidsmåter når vi som eldre får behov for hjelp.

01.03.2012

  Selefred for de gamle (forskning.no)

Robotselen PARO roer ned rastløse demente i norsk eldreomsorg. Blir de lurt av japansk elektronikk i bakteriedrepende syntetpels?

29.02.2012

  Danser med døden (Oppland Arbeiderblad)

Etter å ha møtt 37 forskjellige leger i sitt første år som kreftsyk, fant debattanten og folkeopplyseren Per Fugelli nok en gang grunn til å heve sin kritiske røst.

24.02.2012

  Tekno-omsorgen er over oss (NRK Østafjells/Buskerud)

Ein robot som dusjar deg heime på ditt eige bad, automatiske blodprøver og videokonferanse med fastlegen er snart ein realitet.

24.02.2012

  Positiv erfaring med demensteam i kommunene (Helse- og omsorgsdepartementet)

Kommuner med egne demensteam er bedre til å fange opp pasienter med mistanke om demens og til å gi tilbud om utredning og oppfølging. Det viser en ny undersøkelse utført av Nasjonale kompetansesenter for aldring og helse for Helse- og omsorgsdepartementet.

14.02.2012

Teknologi for eldre (Farsunds Avis)

Ny teknologi skal gjøre hverdagen lettere og tryggere for de eldre, og samtidig gi sykepleierne mer tid til nærhet og omsorg.

09.02.2012

  Ønsker bedre tilbud til demente (NRK Nord Norge)

Med musikk og annen stimulans, ønsker Kjerstin Haukland å hjelpe demenssyke på sykehjem. Men tilbudte mangler penger.

09.02.2012

  Norge og EU vil forske mer på demens (Helse- og omsorgsdepartementet)

Alzheimer-forskning er først ute når EU nå starter opp ti forskningsprogrammer for å møte de store utfordringene i Europa. Regjeringen bidrar med fire millioner kroner.

08.02.2012

  Demens gir søvnproblemer og depresjon (forskning.no 03.02.2012)

Personer med demens rammes ofte også av depresjon og ulike søvnproblemer. De som rammes verst, er pasienter med en relativt ukjent, men ganske vanlig form for demens.

03.02.2012