Arkiv for artikler til «Aktuelt»


  Kunstprosjekt for hjemmeboende personer med demens

Opprette dagtilbud med kunstterapi for personer med demens og kognitiv svikt. Målet med prosjektet er å opprette et dagtilbud for personer med demens, hvor aktivitetstilbudet er kunstterapi. Et alternativ til det tradisjonelle dagsentertilbudet kan øke livskvaliteten hos gruppen og deres pårørende.

24.04.2012

  Ønsker bedre tilbud til demente (NRK Nordnytt)

Med musikk og annen stimulans, ønsker Kjerstin Haukland å hjelpe demenssyke på sykehjem. Men tilbudet mangler penger.

21.04.2012

  Mener teknologi er fremtiden for eldreomsorgen i Norge (NRK Buskerud)

Teknologiske hjelpemidler vil være en betydelig del av eldreomsorgen i fremtiden, tror virksomhetsleder for hjemmehjelpen på Bragernes, Hege Rokke.

21.04.2012

  AKTIV OMSORG (Herøy kommune)

Omsorg er ikkje berre praktisk eller personleg hjelp. Omsorg er også det å ha ein aktiv og meiningsfylt kvardag i fellesskap med andre. Dette tok lærlingane i helsefag tak i når dei inviterte til gratisbingo på Herøy omsorgssenter.

21.04.2012

Velkommen til KreativOmsorg i Drammen

Konferansen skal være en møteplass for å få fram det som er bra i eldreomsorgen og det som vi kan lære av, sa Kjellfrid Blakstad, leder Seksjon helse og sosial, da hun åpnet den åttende KreativOmsorg I Drammen.

19.04.2012

  Anhöriga tvingas ta ansvar (Dagens Sämhälle 16.04.2012)

Det senaste årtiondets systematiska besparingar på äldreomsorgen har sitt pris, och de rimmar illa med både värdighetsgarantin och regeringens arbetslinje. 100 000 personer har gått ner i arbetstid eller helt slutat arbeta för att vårda en anhörig.

16.04.2012

  «Den ber tyngste børi som ingenting har å bera» (Aftenposten 04.03.2012)

Frivillig innsats. Hvordan kan vi sikre at de siste leveårene blir et høydepunkt med verdighet, finalen i et rikt liv? Vi tenker oss et konsept der eldre hjelper gamle.

05.04.2012

  Vil GPS-spore demente (NRK Sørlandet)

Flere demente pasienter og pårørende har meldt sin interesse for å få ei sporingsbrikke, som til enhver tid kan fortelle hvor den demente befinner seg.

27.03.2012

KreativOmsorg 2012 - se det spennende programmet

Når er programmet klart. Meld deg på i dag!

08.03.2012

  Syv råd for en bærekraftig omsorg (Aftenposten)

Eldreomsorg. En bærekraftig omsorg er ikke primært et spørsmål om å kunne, men om å ville.

07.03.2012